Technika

Technikum nr 11 w Zespole Szkół im Juliana Tuwima Telefon: 33 496 81 64 E-mail: tuwim@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.tuwim.edu.pl/

Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych Telefon: 33 812 44 29 E-mail: gastronom@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.gastronom.edu.pl/

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i handlowych im. Franciszka Kępki Telefon: 33 811 76 91 E-mail: ztih@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.zstih.edu.pl/

Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Telefon: 33 811 76 91 E-mail: zssio@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.zssio.pl/

Technikum nr 4 w Zespole szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego Telefon: 33 811 76 91 E-mail: ekonom@mzo.bielsko.pl/ Strona: http://www.ekonom.bielsko.pl/

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego Telefon: 33 812 24 79 E-mail: zseem@mzo.bielsko.pl Strona: http://zseeim.edu.pl/

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im gen. Stanisława Maczka Telefon: 33 812 54 59 E-mail: zsbud@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.zsbud.com.pl/

Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej Telefon: 33 822-82-16 E-mail: bsp@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.bsp.bielsko.pl/