Szkoły Branżowe I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki Telefon: 33 814 54 62 E-mail: mosstarobielska@op.pl Strona: http://www.mosbielsko.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Telefon: 33 818 33 56 E-mail: galczynski@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.zssgalczynski.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych Telefon: 33 812 44 29 E-mail: gastronom@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.gastronom.edu.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki Telefon: 33 811 76 91 E-mail: ztih@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.zstih.edu.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Telefon: 33 811 76 91 E-mail: zssio@mzo.bielsko.pl Strona: http://zssio.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. gen Stanisława Staszica Telefon: 33 815 79 35 E-mail: bsr@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.bsr.bielsko.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Elektromechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego Telefon: 33 812 24 79 E-mail: zseem@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.zseeim.edu.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka Telefon: 33 812 54 59 E-mail: zsbud@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.zsbud.com.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej Telefon: 33 822 82 16 E-mail: bsp@mzo.bielsko.pl Strona: http://www.bsp.bielsko.pl/